Weer een stap verder met “heel Kalmthout BIN”.

met dank aan de Gemeente Kalmthout

foto genomen van de BIN-familie in het Dorpshuis van Achterbroek.
Staande vlnr: Cindy De Roeve (coördinator BIN Nieuwmoer), commissaris Maxim Meulebroeck, Marcel Van den Eynde (bestuurslid BIN Achterbroek) Leo Brocatus (co-coördinator BIN Bloemendael), Eric Duerloo (co-coördinator BIN Vredeburg) Louis van den Buijs (coördinator Kalmthout en BIN Withoefse Heide) Dirk Maesen (coördinator BIN Bloemendael) Johan Sleeckx (coördinator BIN Achterbroek en BIN Dennendael) Lukas Jacobs (burgemeester).
Zittend vlnr: Ken Van Eynde (verantwoordelijke BINs voor de politiezone Grens) Ludwig Haes (coördinator BIN Kijkuit) Ron Van Bussel (coördinator BIN Bezemheide) Eddy Van Aerden (co-coördinator BIN Bezemheide) Stijn Van Bouwel (coördinator BIN Bosduin) en Marco De Meulder (co-coördinator BIN Kijkuit en webmaster voor het BIN

De verenigde Bin's van Kalmthout hebben als doel gesteld:  alle inwoners van onze gemeente moeten kunnen aansluiten bij een BIN.

In Heide was dit al langer zo, maar wanneer we de gemeente volledig bekijken dan waren er nog wel wat straten waar dit niet kon. Deze week dinsdag 7 mei 2024 werd dan toch wel een grote en belangrijke stap gezet. In het Dorpshuis van Achterbroek werden vier protocollen ondertekend om deze uitbreidingen te verwezenlijken.
In de eerste plaats de wijk Nieuwmoer, daar waren in het verleden twee Bin’s actief die een klein gedeelte van de oppervlakte omvatte. De twee Bin’s gingen een fusie aan en de nieuw gevormde BIN Nieuwmoer zal voortaan alle straten van de wijk Nieuwmoer bedienen onder leiding van coördinator Cindy De Roeve en co-coördinator Tom De Weerdt.
Eenzelfde oefening werd gemaakt in Achterbroek. Ook daar waren twee Bin’s actief die nu een fusie hebben aangegaan en verder gaan als BIN Achterbroek. Ook zij kozen ervoor om alle straten van de wijk Achterbroek op te nemen in hun BIN. Johan Sleeckx zal hier fungeren als coördinator bijgestaan door Sus Janssens.
Een derde protocol dat werd afgesloten is de uitbreiding van BIN Bosduin, zij gaan een paar starten bijnemen om zo naadloos aan te sluiten bij BIN Achterbroek, BIN Vredeburg en BIN Bezemheide. Stijn Van Bouwel en Katleen Van der Veken sturen BIN-Bosduin aan.
Een vierde protocol werd ondertekend voor de uitbreiding van BIN Bezemheide. Deze BIN gaat enkele straten bijnemen in het centrum van Kalmthout, rond het gemeentehuis, om zo naadloos aan te sluiten bij BIN Achterbroek, BIN Vredeburg, BIN Bloemendael en later bij BIN Vogelenzang. Voor deze BIN had Ivo Bloemen zich geëngageerd om coördinator te worden maar door het plotse overlijden van Ivo vorige week (2 mei 2024) liep dit niet zoals gewenst. De vorige coördinator Ron Van Bussel zal deze taak tijdelijk terug voor zijn rekening nemen samen met co-cördinator Eddy Van Aerden.

Later wordt er nog gewerkt aan de uitbreiding van BIN De Beek en worden er nog enkele kleinere correcties gedaan zodat gans Kalmthout weldra BIN is.

De protocollen werden afgelopen dinsdag plechtig ondertekend door de burgemeester, de afgevaardigden van de lokale politie Zone grens en de betrokken BIN-mandatarissen.

Bekijk ook dit nieuwbericht op de site van Kalmthout

met dank aan de Gemeente Kalmthout