WAAROM EEN BUURTINFORMATIENETWERK

Veiligheid en zich veilig voelen worden beschouwd als één van de maatschappelijke topkwaliteiten.

BIN’s nodigen je uit om mee te werken aan het creëren van een positieve leefomgeving. 

Een buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen een groep burgers, de politie en de overheid. Het doel van deze organisatie is samen te werken en samenhorigheid in een buurt te creëren.

WAT KOST HET AANSLUITEN?

Iedereen die in een afgebakende BIN-zone woont kan mits het betalen van een kleine bijdrage aansluiten. De bijdrage van de leden dient om de werking van het BIN te verzekeren.

WETTELIJK GEREGELD!

Een omzendbrief die je  hier kan raadplegen regelt de werking van het BIN. Met dit schrijven worden de spelregels binnen een BIN vastgelegd door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. De laatste versie dateert van 2019 (Pieter De Crem).

HOE WORDT DE INFORMATIE VERSPREID?

De informatie die via het BIN wordt verspreidt wordt in hoofdzaak aangeleverd door de lokale politie.

De dringende berichten (warme berichten)

Wanneer er zich feiten voordoen waarbij de politie vindt dat de leden van een welbepaalde BIN moeten verwittigd worden zal de politie via het systeem BE-alert een dringend bericht uitsturen. In een minimum van tijd ontvangen alle BIN-leden dit bericht via een vast toestel of via hun GSM-toestel (naargelang hun keuze). Bedoeling is dat op dat ogenblik meerdere mensen mee kunnen uitkijken naar verdachte situaties en alert zijn. Na elk dringend bericht zal de politie ook feedback geven, meestal de dag nadien. De kosten voor deze oproepen worden door het BIN gedragen.

De niet-dringende berichten (koude berichten)

Op geregelde tijdstippen levert de lokale politie informatie aan die nuttig kan zijn in het kader van de algemene veiligheid. Dit gaat meestal gepaard met preventietips. Deze berichten worden aan de BIN-coördinator gestuurd, hij stuurt ze verder door aan al zijn BIN-leden. Ook het BIN zelf kan in bepaalde gevallen informatie aanreiken aan zijn leden.

HET MELDEN VAN VERDACHTE SITUATIES

 • BIN-leden (maar eigenlijk alle burgers) worden gevraagd bij elke verdachte situatie een melding te doen bij de politie zodat zij kunnen nagaan in hoeverre de situatie verdacht is en kunnen tussen komen indien nodig.

  • Bel onmiddellijk bij een verdachte situatie, wacht er nooit mee:
   • 03 620 29 29 (Politiezone Grens)
   • of 101 (Centraal noodnummer)
   • of 112 (Europees noodnummer)

WANNEER ONTVANG JE EEN DRINGEND BERICHT?

Het is de politie die dringende berichten uitstuurt, in vele gevallen zal dit rechtstreeks door de dispatcher van de politie gebeuren wanneer hij een oproep binnen krijgt waarbij hij oordeelt dat het BIN best onmiddellijk wordt opgestart. In andere situaties wordt een BIN opgestart wanneer de politiepatrouille die ter plaatse komt oordeelt dat alsnog het BIN moet opgestart worden. Veelal zal het gaan over inbraken waarbij heterdaad wordt vastgesteld. De politie kan het BIN ook gebruiken voor andere feiten waarbij zij de medewerking van de burgers vraagt.

WAT MOET JE DOEN ALS JE OPGEBELD WORDT

Als je een dringend BIN-bericht ontvangt komt dit bij jouw toe via het nummer +32 477 77 77 55. Dit is een nummer van BE-alert. Bij opname zal je het bericht kunnen beluisteren, volg de nodige instructies die men je geeft. Je kan dit nummer niet terugbellen. Wil je reageren op het bericht dan bel je rechtstreeks naar de politiediensten. TIP: sla dit nummer op zodat je meteen weet dat het om een BIN-oproep gaat!

HOE SLUIT IK AAN BIJ EEN BIN?

Ben je de mening toegedaan:

 • dat veiligheid en “zich veilig voelen” een bijzondere kwaliteit is
 • dat je als burger daarbij een rol kan spelen
 • dat ook jij een steentje wil bijdragen voor een veilige wijk
 • dat je geloofd dat een samenwerking tussen burgers, politie en overheid de veiligheid sterk kan bevorderen

Sluit dan aan:

 • ga eerst na of jouw woning in een BIN-zone gelegen is
 • indien dit zo is neem dan contact op met de desbetreffende BIN-coördinator
 • hij zal je graag te woord staan en je verder helpen.
 • is er geen BIN in jouw buurt, ook dan kan je contact opnemen met de politie om mee na te gaan of het oprichten van een BIN in jouw buurt aangewezen is

Je kan ook hieronder het formulier ‘aanvraag tot lidmaatschap ‘ in te dienen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.