Welke BIN’s zijn in Kalmthout actief?

De gemeente Kalmthout heeft zestien goed werkende buurtinformatienetwerken. Hierdoor is de kans groot dat jouw woning in een BIN-zone gelegen is. De verdeling van de BIN’s is opgedeeld in 5 WIJKEN met daaronder de verschillende zones:

WIJK HEIDE

In de verschillende submenu’s bovenaan vindt u de info die u nodig hebt over de verschillende zones, zoals de coördinator van de betreffende BIN, het overzicht van het stratenplan die onder die BIN-zone vallen, … 
Tevens kan u in het overzicht hierboven op een BIN-zone klikken om het overzicht te krijgen.

Indien u niet weet tot welke Bin-zone u behoort dan kan u hiernaast uw straat ingeven en krijgt u een overzicht van de Bin’s