Oktober 2023 – Website van Bin KijkUit:
Omdat de gegevens die op de site van Bin KijkUit staan, dezelfde zijn als deze op de overkoepelende site van Bin Kalmthout, heeft het bestuur van Bin KijkUit besloten om de eigen site off-line te halen en door te verwijzen naar de site van de gemeenschappelijke Bin’s in Kalmthout.